Thumbnail
NL / FR / EN

 

INLEIDING

 

In 2000 :Het overdonderend applaus tijdens de opening van de Olympische spelen in Australië 2000 toen de delegaties van Noord Korea en Zuid Korea samen hand in hand opstapten was niet alleen een groot moment in de wereldgeschiedenis maar ook in de harten van honderdduizenden veteranen van de Koreaanse oorlog was er een grote opluchting en voldoening .Toen even later voor de eerste maal uitwisselingen werden gemaakt tussen de beide Korea's zullen vele veteranen beseffen dat zij niets voor niets hun bijdrage hadden geleverd om tot deze gebeurtenis te komen. Ook voor de nog in leven zijnde Belgische veteranen, de families van gesneuvelden en overleden leden van het vrijwilligerscorps voor Korea was dit een emotievol moment.

In 2002 : Vriendschappelijke wedstrijd

Thumbnail

Er is reeds nu een resultaat want Noord en Zuid Korea hebben een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld in Seoul op 6 sept. 2002 : uitslag 0-0 . De twee teams dragen na de wedstrijd gezamenlijk een vlag van Korea zonder grenzen.

In 2004 :Olympische spelen in Griekenland

Thumbnail

Weer stapten de beide Korea tezamen onder de officiële naam " Korea" en onder dezelfde vlag, een blauw beeld van het Koreaanse schiereiland op een witte achtergrond. Voor de hymne werd het alom gekende lied "ARRIRANG" gekozen .
Maar van een echte toenadering was er verder nog niets concreet; beide ploegen traden voor de spelen afzonderlijk op.
De dragers van de vlag waren een vrouwelijke atleet van Zuid-Korea en een mannelijke atleet van Noord-Korea. 290 atleten van Zuid-Korea en 36 atleten van Noord-Korea namen deel aan de spelen.

In 2013 :Breuk tussen de twee landen : Oorlogstaal !!

Noord Korea herroept eenzijdig de niet aanvalsakkoorden tussen noord en zuid Korea

Thumbnail

 

 

 

 

Deze brief, persoonlijk ondertekend door de president ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van het ontstaan van het Koreaanse conflict, en die elke vrijwilliger mocht ontvangen in 2000 heeft veel indruk gemaakt op hen omdat deze president de eerste contacten legde voor de hereniging van de beide Korea's. Hiervoor kreeg hij de

NOBELPRIJS VOOR DE VREDE 2000

 

Thumbnail

 

 

 

 

 

Zo noemden de Zuid-Koreanen ons Belgen in hun eigen taaltje. Ze hadden heel veel respect voor onze manier van optreden, onze hulpzaamheid en om de gelijkschakeling als mens zowel de Koreaanse soldaten in het Bataljon als diegenen die op andere manieren contact hadden met ons.

De website is gemaakt als eerbetoon aan alle strijdmakkers die ons land vertegenwoordigd hebben in de strijd voor de vrede. Korea was een land dat verwoest werd door de oorlog, er heerste soms een moordend klimaat , het terrein was bergachtig, moeilijk en gevaarlijk. De vijand was fanatiek en soms onverbiddelijk. Het Bataljon waarbij we zeker onze Luxemburgse kameraden niet mogen vergeten kenmerkte zich vooral door een onwankelbare broederschap, en een bijzondere korpsgeest tussen Walen en Vlamingen. Maar we mogen vooral niet vergeten dat zij op vrijwillige basis zich aanmeldden ten dienste van het behoud van de vrede in de wereld.
Soms worden er individuele eervolle vermeldingen aangehaald , dat diegenen die niet vermeld werden het mij niet kwalijk nemen. Ze zijn zo talrijk dat ik ze niet allemaal heb kunnen noteren.

 

ThumbnailInhoud website Jan Dillen is geboren in 1932 en was destijds onderluitenant , overste van het 2de peloton in de B cie en maakte deel uit van het Vrijwilligersbataljon voor Korea in de periode1953-1955 . Hij is fier te hebben mogen dienen in dit prachtig bataljon. De inzet van AL de leden, voor of na het staakt- het- vuren, was gericht zich ten dienste te stellen van de Verenigde Naties en de eer van hun land hoog te houden. Hun koele ontvangst bij hun terugkeer en vooral hun moeilijke integratie in het leger of de maatschappij was zeer kwetsend.

"Deze inhoud van de website heb ik zelf geschreven. Als man van de derde leeftijd heb ik alles zelf moeten leren want 10 jaar geleden wist ik niets over computers. De site is een mengeling van authentieke documenten, bewerkte artikelen en getuigenissen van oudgedienden".

Met speciale dank aan:


Thumbnail

 

Ere Kolonel Staf Brevet Houder Marc Watthé, voor de vertaling in het Frans en de controle van de militaire gegevens. Vooral voor de speciale steun die het mogelijk heeft gemaakt de website te verspreiden op het internet.

Marc Watthé als jong onderluitenant in Korea,

 

Thumbnail


Padre Vander Goten, in Sasebo wachtend op de terugkeer naar het vaderland, om zijn buitengewone foto's

Hij schreef achteraan de foto: "Heimwee binnen, maar glimlach buiten"

 

Thumbnail


Commandant buiten dienst Frank Huber voor de vertaling in het Engels.(links)

 

 

Thumbnail


Cor Feyt,(Korea 1950-1953) conservator van het Korea museum in Tielen voor de enorme kennis over het bataljon en de de betrouwbaarheid van de gegevens.

 

“De website werd opgestart en onderhouden door Jan Dillen (1932). Jan was onderluitenant, overste van het 2de peloton in de B cie en maakte deel uit het van Vrijwilligersbataljon voor Korea in de periode 1951-1953. De volledige inhoud van de website werd door hemzelf geschreven. Hij was volledige ‘autodidact’ en heeft op zich op latere leeftijd bekwaamd in het maken van websites. In februari 2016 is Jan op 84-jarige leeftijd overleden. Zijn kleinzoon Yannick Dillen neemt zijn taak als webmaster van de over.”


‘In blijvende herinnering aan Jan Dillen (1932-2016)’

Thumbnail

 

 

 

Enkele bij het verzaken aan zijn ideaal,wordt men oud.
De jaren rimpelen de huid,
het opgeven van ambities, rimpelen de ziel
U bent zo jong als uw geloof,
zo oud als uw twijfels
Zo jong als uw zelfvertrouwen,
zo oud als uw vrees
Zo jong als uw hoop
zo oud als uw wanhoop
Wanneer het hart is bedekt met de sneeuw van het pessimisme
en het ijs van het cynisme,
dan en enkel dan bent u oud geworden