Thumbnail
NL / FR / EN

 

Bronnen 

  

ThumbnailThumbnail
De Belgen in Korea :

Het boek van Luitenant - Generaal Staf Brevet Houder A.Crahay, korpsoverste van het 1ste Bataljon .

 

 

 

 
 
 
 
 
Thumbnail
Operatie in Korea Van " Kamina" naar Imjin

* Elk jaar wordt door het 3 Bn Para een "MEMORIAL DAG" georganiseerd waarbij de oud-gedienden een militaire plechtigheid wordt aangeboden. Een dodenhulde houdt de gedachten van zij die sneuvelden op het veld van eer.

 

 

 

 

 


ThumbnailIn Korea : 1952-1953 - Aan het front met het 2de peloton va, de compagnie B

Belevenissen in Korea verteld door André Tobback, oud- Koreaveteraan

Bestaat in het Nederlands en Frans

 

 

 

 

Thumbnail

* Korea the Belgian legacy :

Een aangrijpende videomontage van VOX ter gelegenheid van de 50e verjaardag van het begin van het Koreaanse conflict

*Bestaat in het Nederlands, Frans en Engels

 

 

 

 

 

Thumbnail
De legendarische US Generaal Mac Arthur bezoekt de Belgische stellingen

 

 

 

 

 

 

Thumbnail
Alleen in het Nederlands

 

 

 

 

 

 

 

Thumbnail
Paul Servais

* The Korean War :A Eurasian perspective

* De Oorlog van Korea : Een eurazische perspectief

Boek met uittreksels in het Nederlands, Frans en Engels

 

 

 

 

Thumbnail

Opgemaakt door CDPLM (Centrum voor didactische Productie van de Landmacht)

Een meesterwerk over de Koreaanse Oorlog of beter gekend onder de naam :" de vergeten oorlog" en de deelname van Belgische en Luxemburgse vrijwilligers.

Uit de bijsluiter van deze cd-rom
Deze cd-rom is bedoeld als eerbiedige hulde aan allen, militairen zowel als burgers, die betrokken waren bij deze oorlog die zich ver van België afspeelde.

 

 

 

 

Thumbnail

Uitgeverij De Krijger- Dorpstraat 144- 9420 Erpe

Het aangrijpend verhaal van korporaal Frans De Wit ( 1931-2001) met de meest emotionele en menselijke gevoelens van een frontsoldaat
." Belgians can do too" Belgen kunnen het ook !!!!
Korea 15 Juli 1951 - 15 juli 1952

 

 

 

 

Thumbnail

Thumbnail
Foto Frans
 
 
De Luitenanten Ledant, Genis en Williot en Kapitein Loquet......... (uit het boek Belgians can do too)

 

 

 

Thumbnail

Een bijzondere mooie en gedetailleerde website over het Nederland bataljon in Korea

 http://www.veteranen-online.nl/koreawar

 

 

Bijdrage uit aanzien vijf jaar wereldnieuws 50-51-52-53- 54 van de Hr. Goossens

 

 

Thumbnail

Thumbnail

 

De Generaal Mac Arthur wordt ontheven van zijn bevel in Korea
 

 

 

 

 


Een eindwerk van de H. David Le Roy dienende voor zijn licentiaatverhandeling Geschiedenis ( alleen in het Nederlands)

"Het Belgisch vrijwilligerscorps Korea". Te vinden in de bibliotheek van de Universiteit van Gent

De eindverhandeling van Mr Hugo Peirlinck aan de vrije universiteit van Brussel voor het behalen van de licentie geschiedenis

"De situatie van de Belgische vrijwilligers voor Korea na hun terugkeer naar België, periode 1952-2000 "

Een schitterend werk met bijzonder veel aandacht aan alle mogelijke gegevens over de Belgische Korea vrijwilligers na hun terugkeer in België. Het is bijzonder jammer dat dit werk niet op het internet is gebracht waardoor heel veel geïnteresseerden niet in staat zijn dit prima eindwerk te kunnen inkijken. Een exemplaar ligt in het museum te Tielen

(ook franse versie)

Kroniek van het Belgisch Bataljon door H. Peerlinck Licentiaat Geschiedenis

Eindelijk is het boek verschenen !!
Thumbnail Het boek is een luxieuze uitgave, voorzien van harde kaft en stofwikkeling-250 pagina's en rijkelijk geïllustreerd

Prijs 34 € indien bestelling voor 5 april 2009 betaalt slechts 30 €.

Bestellingen gebeurt door storting van het bedrag + 5 € port :

op rekeningnummer

063-4145898-56 van Flying Pencil

Dorp 80

9320 Erembodegem

met vermelding "Korea".

Voor de geïnteresseerden uit andere landen gelieve te mailen naar

hugo.peerlinck@skynet.be

Historicus Hugo Peerlinck interviewde meer dan 100 vrijwilligers stelde zo het dagboek van het Bataljon samen. De anekdoten en de porto's uit de albums van de vrijwilligers geven een bijzonder overzicht van een moment dat de wereld angstvallig de adem inhield.

BIBLIOTHEEK

LE BATAILLON FRANÇAIS EN COREE

Geschiedenis 1950-1953 door Jean-François PELLETIER, 320 paginas, 45 € (+ 5€ port), Editions des Argonautes, 1, route de la Bassonnière 27410 Les Jonquerets de Livet - France

Dit werk, onder de vorm van een memo reportage, behandelt de historiek van het eerste Franse bataljon onder UNO vlag, vanaf de oprichting te Auvours tot aan het vertrek uit Korea. Men volgt praktisch dagelijks het leven maar ook de dood van deze Franse vrijwilligers in dit conflict dat op het punt stond uit te monden in de derde wereldoorlog.

Een indrukwekkende iconografie (meer dan 1100 documenten, foto’s, afbeeldingen, kaarten) laat de lezer toe daadwerkelijk terug te duiken in volle « koude oorlog ».

Helaas bestaat er uitsluitend een Franstalige versie van dit boek.

 

Thumbnail

Fantastische CD gemaakt door Mevr Paule Verhoeven, echtgenote van de overleden Vrijwilliger Franckx Albert die kan afgespeeld worden op DVD waardoor en de foto's en de passende muziek een enig mooie herinnering op levert. Zij heeft dit samen met de Padré gemaakt en zij zullen later ook nog de namen trachten er bij te zetten.

Thumbnail Thumbnail

 

 

 

 

 

 

 

Thumbnail
DVD gemaakt door Jan dillen met behulp van fotos (100)van anciens- Gaat meestal over de periode 1952-53-54 -54

verkrijbaar op aanvraag via mail

DVD fait par Jan Dillen avec des photos des anciens (100)- Surtout la période 52-53-54-55

Peut être obtenu par demande via mail

 

 

 

 

Thumbnail Tot het laatste schot


Boek van Engelse journalist over de slag aan de Imjin van de 29st Engelse brigade waarbij het belgisch bataljon was ingedeeld; Verschillende passages gaan over het heldhaftig optreden van onze vrijwilligers

Bestaat alleen in het Engels