Thumbnail
Once up on a Time
NL / FR / EN

 

GESCHIEDENIS

De Koreaanse Oorlog - Het begin in 1950

 

 

Thumbnail  Thumbnail

 

 

 

 

 

 

 

Thumbnail

Toen Noord-Korea Zuid Korea binnenviel op 25 juni 1950 was dit het begin van een wrede oorlog die werd uitgevochten in een bergachtig en verraderlijk terrein bij een extreme hitte en bittere koude, in sneeuw en ijs, modder, stank en verstikkende stof, en dat allemaal in een duistere uithoek van de wereld. Een Amerikaanse stafofficier die in WO II diende verklaarde :” De Koreaanse oorlog was de moeilijkste oorlog uit de geschiedenis van de Verenigde Staten.

De Koreaanse Oorlog deed velen vrezen dat WO III op uitbreken stond. Een immense confrontatie in een tijd van paniek maar ook van heldenmoed. Een tijd van terugtrekken en oprukken, van misverstanden en blunders. “Korea was in de zomer en het najaar van 1950 de smerigste plek waar ik geweest ben,” verklaarde boven geciteerde officier. In de jaren van oorlog in Korea kwamen er bijna 4 miljoen mensen om, bijna tienmaal zoveel als in 10 jaar Vietnam. Het was de kritiekste moment uit de koude oorlog, een mogelijk slachtveld waarop het gebruik van KERNWAPENS angstwekkend dichtbij was. De supermachten van WO II stonden voor het eerst terug oog in oog.

Vandaag is de Koreaanse oorlog bijna vergeten. Het was een gruwelijke oorlog om aan herinnerd te worden. Een vergeten oorlog, behalve voor diegenen die er bij waren. Een GI soldaat zei tegen zijn kameraad “ Als wij sneuvelen gaan we zeker en vast naar de hemel want wij zijn nu reeds in de hel


Het Aziatisch schiereiland nu nog genoemd als het land van de Stille Morgen ontwaakte in de vroege ochtend van 25 Juni 1950 door een massale onverwachte aanval van de Noord-Koreaanse communisten. Hun boodschap was ondubbelzinnig, klaar en duidelijk:

Zuid Korea inlijven onder communistisch bewind
Thumbnail

De Noord-Koreaanse premier KIM-IL-SUNG stuurt 100.000 goed getrainde en goed bewapende troepen in de aanval. Ze overspoelden Zuid-Korea en overrompelden het dappere maar slecht uitgerust Zuid-Koreaans leger. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ( DE UNO) neemt UNANIEM een resolutie aan met de boodschap dat de Zuid-Koreanen alle bijstand moeten krijgen die nodig is om de inval af te slaan. President TRUMAN van de V.S. dacht dat de het een afleidingsmanoeuvre was voor een invasie van Rusland in West Europa. Hij stuurde onmiddellijk op aanraden van de Generaal MacArthur, de legendarisch generaal uit WO II die bij de terugtocht uit de Filippijnen door de Japanners, de legendarisch woorden zei:

Thumbnail Thumbnail Thumbnail

“I’LL COME BACK”

 

 

 

Thumbnail


540 Amerikaanse soldaten uit het bezettingsleger van Mac Arthur in Japan, werden onmiddellijk naar Korea gestuurd onder de benaming TASK FORCE SMITH. Men dacht dat deze Task Force namelijk beter uitgerust was tegen tanks.Hun missie was de opmars van de Noord-Koreaanse tanks te stoppen. Men hoopte dat deze eenheid niet ging lopen als ze deze Russische tanks zagen. I n Juli 1950 te Osan (Korea)kwam het tot de eerste confrontatie tussen de TFS en de N.Koreaanse tanks. Een colonne Russische T-34 tanks kwam recht op de ingegraven antitank eenheid af. Met hun zo gezegde anti tank wapens uit WO II raakten zij de tanks ,maar deze bleven gewoon verder rijden. Er was een zeer grote ontgoocheling bij de Amerikanen die overrompeld werden.


Er vielen maar liefst 155 slachtoffers en de anderen trokken zich terug. Het moreel van deze mannen stortte in en zij vielen ten prooi aan BUG-OUT Fever, de meest besmettelijkste ziekte die onder soldaten kan uitbreken. De hieruit voortspruitende paniek werkte snel en radicaal. In de regen en cThumbnailhaos zwierven veel mannendagen lang over het platte land en probeerden de veilige achterhoede te bereiken.. De mannen waren hysterisch van angst en renden verdwaald door de straten en de velden.Een Amerikaanse oorlogscorrespondent die bij de Mariniers was geweest in WO II kon zijn ogen niet geloven. Het was ellendig de Amerikaanse soldaten zo verslagen te zien Er was miserie en frustratie. De sterkste grootmacht aller tijde werd 5 jaar na de glorierijke overwinning op Japan vernederd en verslagen in een land waarvan veel van die Amerikaanse soldaten niet eens wisten dat het bestond. Half Juli rukte het Noord-Koreaans leger met zijn tanks naar het zuiden op, juist zoals de Blitzkrieg van deDuitser die in 1940, door België en Frankrijk raasde

De Amerikanen en de Zuid-Koreanen zien onmachtig toe en bereidde zich voor op het ergste. Nu pas ontdekten men waar Korea lag en onmiddellijk kwam de vraag

 

Wat komen wij hier doen en waarom
Thumbnail

Wanneer de zaak kritiek wordt, benoemt de V.N. de machtigste man van Azië tot opperbevelhebber. GENERAAL MAC ARTHUR Deze generaal zet onmiddellijk zijn favoriete divisie in namelijk the 7th CAVALRY US. Hij leefde echter nog in een roes van overwinningen en schatte de situatie in Korea verkeerd in. Hij dacht dat de Noord-Koreanen halve inboorlingen waren en verder vergat hij dat zijn leger niet meer dat van 5 jaar voordien was . De Noord- Koreanen walsten over de ROK (Republiek van Korea) en Amerikaanse troepen die werden terug geslagen tot op 50 Km van de havenstad PUSAN.

De Amerikanen dachten dat ze snel uit Korea worden terug getrokken. worden.

 

 

ThumbnailToen werd er een Amerikaanse brigade Mariniers in de strijd geworpen. Op de heuvels aan de Zuidkant van de rivier NAKTONG hielden de Amerikanen stand ondanks heftige aanvallen en moordend artillerie geschut. Generaal Walker trok geen meter meer terug en dat was het begin van het tegenoffensief. Ze bezetten de heuvels nabij WAEGMAN (eerste halt van het Belgisch Bataljon in 1951). Het was toen snikheet en men vocht voor elke heuvel. De strijd golfde op en neer.

Thumbnail

Door een gedurfde landing in INCHON namen de UN troepen het initiatief in handen - De Communisten moesten terug trekken voorbij de 38e Parallel. De Amerikanen zaten hen op de hielen. De UN troepen werden reeds versterkt met de Canadezen, de Fransen, de Britten , de Turken en de Nederlanders

 

 

ThumbnailEind November ligt de totale overwinning bijna vast maar Mac Arthur negeert de geruchten dat de Chinese leider Mao ("Uwe velen zullen we ophouden met onze minderen, met onze velen zullen wij u verslaan")
250.000 Chinese troepen Korea zou hebben binnen geleid uit schrik dat de Amerikanen China zouden binnen dringen.

 

DE CHOSIN RESERVOIR

Thumbnail Thumbnail

 

 

 

 

Op 27 Nov 1950 loopt het 10e US Corps in de Chinese val. 100.000 Chinezen liggen hen op te wachten in de bergen rondom . De dappere Amerikaanse mariniers werden overvallen door een bijtende koude van MIN 40 GRADEN.!!!! Ze verloren 10.000 man. De 7 inf.Div kregen eveneens zware klappen. Een dropping vanuit de lucht viel in Chinese handen en de ontsnappingsroute naar HAGARU is afgesneden.

Thumbnail

De Chinezen die Korea waren binnen gevallen verdreven de UN troepen met mogelijke dramatische gevolgen . EEN NIEUWE WERELDOORLOG DREIGT !!! Mac Arthur had een enorm EGO. Nooit kon hij ongelijk hebben en steekt de schuld op de regering TRUMAN. Maar de gruwelijke terugtocht begint.Het 10 Corps hergroepeert zich in onmenselijke omstandigheden en bereikten de haven van HUNGNAM van waaruit het kan ontkomen. Uitgeput maar toch vastberaden landen zij in Pusan.De Chinese aanvalsgolf gaat onverminderd voort. Zij verdrijven de UN troepen tot onder de 38e parallel. De paniek slaat toe- De kans bestaat op een totale nederlaag voor de UNO. In zijngroot ego vraagt

 

 

50 ATOOMBOMMEN !!!Thumbnail

Truman is bereid om de toestemming te geven want hij had reeds de atoombom tweemaal gebruikt tegen Japan. Maar de bondgenoten schrikten er van terug want dan zou de nucleaire oorlog in Europa onafwendbaar zijn.. De eerste minister van Engeland ATLEE vliegt naar Amerika en kan Truman van gedacht doen veranderen.De UN troepen trekken zich volledig terug en Seoel valt voor de tweede maal in handen van de Noord-Koreanen en Inchon wordt helemaal verwoest door de Amerikanen

 

 


Een vreemd toeval is het begin van de kentering van de Noord-Koreaanse invasie:

Op 23 Dec. 50 verongelukt Generaal Walker bevelhebber van het 8e Leger Corps ( en wordt opgevolgd door Generaal RIDGWAY, een para officier die zich had onderscheiden in W II in Sicilië, Normandië en DE ARDENNEN.. Hij krijgt de volledige steun van generaal Mac Arthur. Deze ThumbnailgeneraalRidgway herstelt de combat spirit in het 8e Leger op een verbluffende korte wijze. De troepen krijgen beter eten, uitrusting , munitie en wapens. Zijn tactiek : De Chinezen in de heuvels aanvallen. En het gaf verbijsterende resultaten.
Ook de bevelhebber van de Chinese troepen, generaal Peng, maakt een volledige inschattingsfout. Zijn troepen waren te ver op geschoven zodat de bevoorrading niet kon volgen, bovendien was hun spirit weg en de versterkingen waren onwillige en slecht getrainde dienstplichtigen. Dan kwam er ook de formidabele Air support van de Amerikanen die maakten dat de Chinezen niet meer over dag durfde aanvallen en ze zich verborgen hielden in grote tunnels. Deze absurde oorlog draaide weer helemaal om. De Chinezen worden terug gedrongen tot de grens tussen N. en Z. Korea, maar er sneuvelden nog 54.000 soldaten waaronder 107 Belgen en 148.000 burgers .

Thumbnail

 

Eindbeschouwing

Op het verre Aziatisch schiereiland is de wereld ternauwernood ontsnapt aan een onvoorstelbare ramp die miljoenen en miljoenen slachtoffers zou hebben geëist, en misschien wel het einde van ons bestaan in Europa.Thumbnail .De prijs die er voor betaald werd, waren miljoenen mensenlevens in een helse oorlog, die het vermogen van vrije mensenbeproefde enoverleefde, te verdragen en te weerstaan. Zeerweinig mensen kennen de geschiedenis van de Koreaanse oorlog, begrijpen hen niet of willen er niet bij stilstaan. Straks zullen er geen Korea veteranen meer zijn en dan vrees ik ook dat de nu vergeten oorlog gedoemd is om volledig wazig te worden wat mag, maar nooit diegenen vergeten die hun leven gaven voor de vrede,want hun graven blijven een eeuwige getuigenis.

 

Thumbnail Door commandant buiten dienst Dillen Jan, peloton overste in Korea 1954- 1955 , webmaster van de site. Documentatie ( Retreat Hell- Oorlog en vrede- diverse sites)

 


 

Hier volgt de geschiedenis van het moedig Belgisch Bataljon

Thumbnail

 

Geschiedenis

Door Commandant buiten dienst Gaëtan de Buck en Ere-Colonel stafbrevethouder M.Watthé

Thumbnail

De Cdt b.d. G. de Buck, Pelotonsoverste in Korea van 1951 tot 1952 Ondervoorzitter van de Koninklijke Verbroedering van het Vrijwilligerskorps voor Korea (K.V.V.K.K)

TUSSENKOMST DER VERENIGDE NATIES (VN)

Op de dag zelf van de aanval, 25 juni 1950, vroegen de Verenigde Staten de bijeenkomst van de Veiligheidsraad der Verenigde Naties, die, bij afwezigheid van de USSR ,de communistische aanval veroordeelde en aan de lidstaten vroeg Zuid-Korea bij te staan, alhoewel dit land zelf geen lid van de VN was. Zuid-Korea verkreeg de hulp van 22 landen, 17 landen leverden land-, lucht- en zeestrijdkrachten, 5 anderen verzorgden de medische bijstand. De USA werden belast met de bevelvoering van alle VN-strijdkrachten.

Het is zeker dat een derde wereldoorlog vermeden werd door de beslissing van de VN om een ontluikende democratie te redden van de uitroeiing.

DE BELGISCHE TUSSENKOMST

Het door de Verenigde Naties aangenomen grondbeginsel was dat elke tussenkomst van de strijdkrachten van een der lidstaten ten minste de getalsterkte van een bataljon diende te bereiken. Buiten de herbewapening inspanningen van het Belgische leger ten overstaan van de communistische dreigingen Europa om, leverde België derhalve ook een operationele eenheid voor Korea. Aangezien de Belgische grondwet niet toestaat dat dienstplichtigen naar een overzees operatiegebied gezonden worden, besliste de regering de oprichting van een infanteriebataljon. uitsluitend met vrijwilligers.

Er dient alleszins herinnerd aan het feit dat onze bijstandmaatregelen, waartoe België besloten had op 22 juli 1950 de deelname aan de "Pacific Airlift" van 3 x DC-4 toestellen omvatte. Anderzijds werden meerdere vrijwilligers hetzij voor de heenreis, hetzij voor de terugreis met Sabena-toestellen vervoerd, die tevens naar het vaderland terugkeerden voor nazicht.

HET VRIJWILLIGERSKORPS VOOR KOREA

Meer dan 3 000 kandidaten werden onderzocht door de Selectiecentra van Gent en Namen, en op 18 september 1950 vervoegden de Officieren en Onderofficieren het Commando-Opleidingscentrum te Marche-les-Dames om er een eerste en zware opleiding te ondergaan. Op 2 oktober vervoegden ongeveer 700 aanvaarde vrijwilligers het Kamp van Leopoldsburg en op 7 oktober kreeg de eenheid - een licht aangepast bataljon met tweetalig taalstelsel - de benaming " Vrijwilligerskorps voor Korea " . In Korea zal het Korps door het Amerikaans commando BUNC (Belgian United Nations Command), genoemd worden.
Een peloton, uit Vrijwilligers van het Groothertogdom Luxemburg samengesteld, vervoegde het Belgisch Bataljon.
Op 3 november 1950 krijgt het zijn standaard toegekend die plechtig overhandigd wordt door de Koninklijke Prins Boudewijn op 8 november 1950.

Illustratie
 Thumbnail  Thumbnail

 Thumbnail

Een korte, maar door het realisme der oefeningen zeer doorgedreven opleiding wordt geleid door de onderrichters van het Regiment Paracommando en besloten met de uitreiking der BRUINE MUTSEN die nog beroemd zouden worden. Deze muts draagt een kenteken dat de twee Belgische gemeenschappen verzinnebeeld in : een goedendag voor de Vlamingen en een Frankische bijl voor de Walen. De kruistocht die de vrijwilligers zouden ondernemen wordt uitgebeeld door een Brabantse ridderhelm en dit alles rond de Belgische Leeuw Op de mouwen van de vest prijkt de badge BELGIUM.

 

Op 11 november 1950 defileert het ganse Bataljon te Brussel voor de Onbekende Soldaat.
De opleiding wordt besloten in het Kamp van Elsenborn en dit van Brasschaat waar oefeningen met scherp en onder spervuur gehouden werden.

Uiteindelijk verlaat het Belgische-Luxemburgs Bataljon de haven van Antwerpen op 18 december 1950 voor een lange oversteek aan boord van de weinig geriefelijke KAMINA (foto) om in Poesan aan te komen op 31januari 1951. Inmiddels, te wijten aan de Chinese tussenkomst, hadden de VN-strijdkrachten in Noord-Korea, zware tegenslagen ondergaan. Tijdens de overtocht vroegen de Belgen zich af of zij de volledige ontreddering zouden tegenkomen ofwel te laat zouden aankomen. Gelukkig zou het Bataljon de kans krijgen om zijn strijdlust en zijn gevechtskennis te bewijzen in veelvuldige omstandigheden en aldus de achting en het vertrouwen van alle geallieerde eenheden te verwerven.

 

De bevelhebbers van het Bataljon

- Tijdens de gevechten :

 

 Thumbnail  Thumbnail  Thumbnail

 Thumbnail  Thumbnail  Thumbnail
LtKol SBH CRAHAY
28/09/50 - 21/11/51

 Na het staakt-
het-vuren
LtKol PIRLOT
27/02/54-14/08/55
LtKol = Luitenant-Kolonel SBH = Staf Brevet Houder)

 Na het staakt-
het-vuren
LtKol BODART
12/07/53-19/12/53

LtKol GATHY :
13/02/53 -12/07/53
LtKol SBH VIVARIO
23/02/52 - 13/02/53
LtKol SBH COOLS
21/11/51 - 23/02/52
Nota Bene : Tussen 19.12.1953 en 27.5.1954, heeft Majoor Brichant het bevel ad interum gevoerd.
Het Vaandel - De eervolle vermeldingen

Het Bataljon werd, voor zijn dapperheid en zijn voorbeeldig gedrag, met zes citaties beloond : vier Belgische, éénAmerikaanse en één Koreaanse. De gevechtsplaatsen waar deze citaties verdiend werden zijn in gouden letters op het vaandel vermeld

Thumbnail

IMJIN: slag aan Imjin van 22 tot 26 april 1951.

HAKTANG-NI: gevechten van 10 tot 13 oktober.

CHATKOL: gevechten van maart-april 1953.

COREE-KOREA: 31 januari 1951- 27 juli 1953.

 

 

Deze vier vermeldingen verleenden de Nestel van de Leopoldsorde aan het vaandel.

Het goudkleurige Erekruis van Militaire Verdiensten werd toegevoegd aan het vaandel door de regering van het Groothertogdom Luxemburg op 27 mei 1994.

Een "lokale" maar dodelijke en totale oorlog

Het Bataljon voerde alle offensieve en defensieve operaties uit op een moeilijk, zeer gebroken terrein, onder een ongunstig klimaat, met brandende en stofferige zomers, zeer koude winters, regenvlagen van 24 uren en de alom aanwezige modder van de moesson.
De vijand was fanatiek, veel sterker in aantal , beter aangepast aan het klimaat en 's nachts actief, wat voor de Belgen een uitzonderlijk psychische en lichamelijke weerstand vereiste.

3171 Belgische en 78 Luxemburgse vertrokken naar Korea

2636 onder hen namen deel aan de gevechten.

2801 vrijwilligers vertrokken eenmaal, 352 tweemaal en 18 driemaal naar Korea.

Verliezen
De oorlog tegen het communistische absolutisme heeft een zware tol geëist :
Zuid-Korea telde ongeveer 1.300.000 slachtoffers, de Verenigde Naties telden 187.000 gesneuvelden en 800.000 gekwetsten . Het land was volledig verwoest.
Het belgisch-luxemburgs bataljon waarin verschillende Zuid-Koreaanse soldaten waren ingelijfd heeft volgende verliezen gekend :
Gesneuveld tijdens de gevechten : 101 Belgen - 2 Luxemburgers en 9 Koreaanse soldaten
Vermist verklaard : 5 Belgen
Gewonden : 478 Belgen
Na hun terugkeer in België zijn er reeds meer dan 1350 vrijwilligers overleden.


Thumbnail

Ere Kolonel Stafbrevethouder M.Watthé, Peletonoverste in de C Cie, daarna Pronto (transmissieofficier)

van het Bataljon van 1953 tot 1955.

 

 

 

In Juli 1955 verlieten de laatste 200 vrijwilligers de Koreaanse bodem en keerden naar België terug. De ontbinding van het bataljon volgde spoedig. In 2005, 50 jaar later beschrijft het volgende artikel niet alleen de laatste momenten van het bataljon in Korea maar ook het leven van de Belgen in Korea vanaf het staakt het vuren tot het einde van hun roemrijk Bataljon

GA VERDER