Thumbnail
NL / FR / EN

 

   

Thumbnail

 

Belgische Onderscheiding   Thumbnail

 

ThumbnailThumbnail
Op 14 Januari 1954 verkreeg het bataljon voor het geheel van de veldtocht in Korea zijn vierde eervolle vermelding waardoor aan het vaandel de nestel mocht worden gehecht met de kleuren van de Leopoldsorde :

 

 

 

 


 

 
BOUDEWIJN
Koning der Belgen
Aan allen, tegenwoordige en toekomenden, HEIL
Op voordracht van onze minister van Landsverdediging hebben wij besloten en besluiten wij :
Artikel één.- Het vrijwilligerskorps voor Korea wordt vermeld op de dagorder van het Leger om :
" Tijdens de veldtocht in Korea van 31 januari 1951 tot de staking van de vijandelijkheden, op 27 juli 1953, in door de natuur van het land en een zeer streng klimaat uiterst bemoeilijkte omstandigheden, tegenover een fanatieke vijand, heeft het vrijwilligerskorps voor Korea zich aan de spits bevonden van de offensieve en defensieve gevechten tijdens het grootste gedeelte van deze veldtocht.
Tijdens zijn lange periode in lijn hebben zijn agressiviteit tijdens de onophoudelijke gevechtspatrouilles in de vijandelijke lijnen, zijn spoed in het hulp bieden aan de naburige eenheden, zijn solidariteit in alle omstandigheden, de achting en het vertrouwen verworven van al de geallieerde eenheden.
"In de schoot van de Verenigde Naties heeft Het vrijwilligerskorps voor Korea gedurende deze periode het Leger en het Land tot eer gestrekt"
(wg) BOUDEWIJN
Koning der Belgen