Thumbnail
NL / FR / EN

 

Begin kroniek    1950    1951    1952    1953     1954-1955

 

Kroniek van het Belgisch Bataljon in Korea

door H. Peerlinck Lic. Geschiedenis

Deze gegevens zijn mij bezorgd door H. Peerlinck die naast zijn eindwerk voor het behalen van zijn licentie geschiedenis aan de VUB met als onderwerp : De situatie van de Belgische vrijwilligers voor Korea NA hun terugkomst verder werkt aan de geschiedenis van het bataljon en naar alle bibliografische werken die over deze materie bestaan.

Eindelijk verschijnt in de lente van 2009 de kronieken in boekvorm- Een unieke historische verantwoorde kroniek van deze eenheid
 

Thumbnail

 

 

Het boek is een luxieuze uitgave, voorzien van harde kaft en stofwikkeling-250 pagina's en rijkelijk geïllustreerd
Prijs 34 € indien bestelling voor 5 april 2009 betaalt slechts 30 €.

Bestellingen gebeurt door storting van het bedrag + 5 € port :

op rekeningnummer 063-4145898-56 van Flying Pencil

Dorp 80

9320 Erembodegem

met vermelding "Korea".

Voor de geïnteresseerden uit andere landen gelieve te mailen naar

hugo.peerlinck@skynet.be

Historicus Hugo Peerlinck interviewde meer dan 100 vrijwilligers stelde zo het dagboek van het Bataljon samen. De anekdoten en de porto's uit de albums van de vrijwilligers geven een bijzonder overzicht van een moment dat de wereld angstvallig de adem inhield.

In a seemingly hopeless war and in a godforsaken land


Hoofdstuk 1: DE PERIODE VOOR DE OORLOG.

In dit hoofdstuk wordt de periode vóór de oorlog omschreven. Dit gebeurt op een erg beperkte manier, omdat het doel van deze kroniek niet is om een beeld te geven over de 'Koude oorlog' en de oorzaken van de Koreaanse oorlog zelf.

1 december 1943.

- Tijdens de Conferentie van Cairo maken China, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten een plan om Korea een onafhankelijke staat te laten worden, na de tweede wereldoorlog en de nederlaag van Japan.

26 juli 1945.

- Tijdens de Conferentie van Malta beslissen de Sovjet Unie en de Verenigde Staten om Korea niet onafhankelijk te laten worden, maar te verdelen in twee invloed sferen en de 38ste breedtegraad wordt aanvaard als scheidingslijn. Noord-Korea - met ongeveer 9 miljoen inwoners - zal onder communistische invloed staan en Zuid-Korea - met ongeveer 21 miljoen inwoners - onder Amerikaanse invloed.

9 augustus 1945.

- De Sovjet Unie verklaart de oorlog aan Japan, zodat de bepalingen van de Conferentie van Jalta kunnen worden uitgevoerd.

- De 38ste breedtegraad, eerst beschouwd als een tijdelijke militaire grens, wordt nu eigenlijk een politieke grens. De beide landsdelen worden strikt van elkaar gescheiden en gaan een afzonderlijke toekomst tegemoet.

Juli 1947.

- Voor het eerst wordt gesproken over 'indijking' (Engels : containment, Frans : endiguement) van het communisme. Dit houdt in dat de westerse landen een politiek voeren, zodat het communisme belet wordt om zich meester te maken van grondgebieden, hulpmiddelen, grondstoffen en menselijk potentieel; de Sovjet Unie en haar bondgenoten kunnen op die manier geen wereldheerschappij vestigen. Dit principe zal geheel de periode van de 'Koude Oorlog' beheersen.

10 mei 1948.

- Nationale verkiezingen in Zuid Korea leiden tot de instelling van de Republiek van Zuid Korea op 15 augustus 1948, met Syngman Rhee als president.. Noord-Korea antwoordt hierop met eigen verkiezingen, op 8 september 1948 en de instelling van de Volksrepubliek van Noord-Korea, met Kim Il-Sung aan het hoofd.

12 december 1948.

- De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties neemt een voorstel aan opdat in 1949 alle buitenlandse troepen uit Korea zouden worden weggetrokken, met uitzondering van een beperkt aantal militaire adviseurs.

12 januari 1950.

- De Verenigde Staten maken een plan bekend (in een redevoering van staatssecretaris Dean Acheson), waarin wordt opgegeven welke landen in Azië binnen de 'perimeter' vallen, van belang voor de Verenigde Staten. Korea (en ook Formosa, het huidige Taiwan) bevindt zich niet in deze perimeter, zodat in Noord-Korea de overtuiging veld wint dat een hereniging van de beide Korea's wellicht mogelijk is, zonder de inmenging van de Verenigde Staten.

Mei 1950.

- De partij van president Syngman Rhee verliest de verkiezingen en in Zuid-Korea heerst verwarring.

Juni 1950.

- In het leger van Noord Korea zijn er 130.000 manschappen, vooral met door de Sovjet-Unie geleverde wapens en 150 middelzware T-34 tanks. Er zijn ook 180 Sovjetvliegtuigen uit de tweede wereldoorlog. Zuid-Korea beschikt over 100.000 manschappen, onvoldoende getraind, met weinig artillerie en zonder tanks en vliegtuigen.