Thumbnail
NL / FR / EN

 

OPERATIE MARIETTE

26-27 September 1952

 


De operaties die vermeld worden in de pagina activiteiten behoren tot de geschiedenis van het Belgisch Bataljon in Korea omdat de opdrachten op bevel van de Amerikaanse legerleiding moesten uitgevoerd worden en dat deze van strategisch groot belang waren. Deze opdrachten waren zeer gevaarlijk en er werden vele Belgen gewond en verschillende gedood. Hun heldhaftig optreden verdient dan ook een plaats op deze site.

ThumbnailTijdens de nacht van 26 op 27 september 52 moet de B compagnie,een gevechtsopdracht uitvoeren voor de sector van het 3de bataljon van het 7de regiment US, links geflankeerd door een Grieks bataljon, die de oude Belgische positie van Kjak-Kol bezette. De verscheidenheid van deze eenheden gaat de operatie bijzonder moeilijk maken en bovendien verschillende slachtoffers kosten.. Het doel van de operatie is de stellingen van de vijand die worden voorbereid op de heuvel 171te vernietigen.Vanaf 19 u heeft de commandant van de B compagnie, de kapitein Loquet vergezeld van zijn staf en de artilleriewaarnemer luitenant Coppens en zijn sectie de zich opgesteld had op de heuvel 199. Na een artilleriebeschieting, die de tegenstander op heuvel 171 moest immobiliseren, moet het 2de peloton de heuvel van rechts aanvallen en het eerste peloton langs voor.
Het derde peloton bevindt zich links en had als doel de terugtocht van de andere twee pelotons te dekken, gewonden op te vangen en indien nodig ook aan te vallen. Bij het vallen van de avond had een Chinees peloton de Amerikaanse sectie van heuvel 160 verdreven. Daarom kreeg de compagnie B eerst als opdracht om de heuvel te heroveren. Rond 21 uur begint het peloton Destrée samen met de kapitein Hazée en de luitenant Hermant aan de zuivering van de loopgrachten. Ze werden echter door automatische wapens gestuit. Op het zelfde moment werden er verdachte bewegingen gemeld ten westen en noorden van heuvel 199. Doordat er zich verschillende Amerikaanse eenheden in die sector bevonden duurde het bijna een kwartier eer men er zeker van was dat het om Chinezen ging. Dit kwam door het feit dat er zoveel verschillende eenheden betrokken waren bij deze actie. Alle lijn verbindingen zijn verbroken door het barrage vuur van de vijand maar kapitein Loquet blijft per radio in verbinding. Hij signaleert dat het peloton Destrée met twee Chinese compagnies in strijd is en geeft hem het bevel zich terug te trekken.Op dat moment seint de sectie waarnemers van Lt Coppens dat de Chinezen zich in de loopgrachten bevinden en dan volgt een ijzige stilte. Het contact met de pelotons van de B compagnie wordt rond 23.30 u hersteld. De kapitein Hazée is vermist en de luitenant Hermant gewond waarop de luitenant de Schoutheete het bevel krijgt om de compagnie te hergroeperen op de frontlijn ten noorden van de heuvel 242.

 

Thumbnail

 

Luchtfoto van Gaston Francson adjunct 3peloton Cie B

De voorpost van de heuvel 199 wordt heroverd rond 5 uur 's ochtends; men vindt er de lijken van kapitein Loquet,de luitenant Coppens 1sgt Doll en nog 5 vrijwilligers blijkbaar gesneuveld tijdens een lijf aan lijf gevecht. De luitenant Coppens had zelfs nog zijn infanterieschop in de hand. De kapitein Hazée werd tijdens de terugtocht gevangen genomen door Chinezen maar wist door zijn moed en koelbloedigheid tijdens een moment van onoplettendheid van de Chinezen twee handgranaten in hun groep te werpen waardoor hij kon ontvluchten in een rijstveld, daar werd hij zwaar gewond terug gevonden door bevriende troepen. Heel de operatie kostte echter 9 doden en 16 gekwetsten .

 

COPPENS J.C Lt 26/09/52 KOJAK-KOL
DOLL J. Sgt 26/09/52 KOJAK-KOL
FETRO O. kpl 26/09/52 KOJAK-KOL
LOQUET J. Cpn 26/09/52 KOJAK-KOL
MAES R. Sdt 26/09/52 KOJAK-KOL
MAGNIN E Sdt 26/09/52 KOJAK-KOL
ROOX  M Kpl 26/09/52 KOJAK-KOL
SCHMETS T Kpl 26/09/52 KOJAK-KOL
STAEL J Sdt 26/09/52 KOJAK-KOL
VEREECKE R Sdt 26/09/52 KOJAK-KOL

 

 

 

Thumbnail

Een beeld van de "website Merv Bunker" die een overzicht geeft van de aanvalstechniek van de Chinezen. Het beruchte hoorngeblaas(signaal voor de aanval ) zal nog wel bij vele vrijwilligers een speciaal gevoel oproepen