Thumbnail
NL / FR / EN

 


Van Heppen naar Korea
door Rik Wouters
voormalig korpsadjudant
3 Para

 

Thumbnail
Foto Rik Thijs() (links)en Rik Wouters samen in Korea , samen in het 3 Para
 

 

 

 

 

 

Deze bijdrage, te vinden in de brochure van het 3de Para, is het aangrijpend verhaal van Adjudant Chef Rik Wouters, korea veteraan die samen met zijn twee kameraden onmiddellijk na hun benoeming als beroepsonderofficier met de eerste versterking naar Korea vertrokken (Rik Thijs ,overleden tengevolge van een slepende ziekte en Chretien Schouterden, gesneuveld in actie.
Rik Wouters vertelt in zijn bijdrage in het korpsblad 3 Para " de stille morgen " van zijn belevenissen in de koreaanse oorlog. Het is een verhaal dat begint bij zijn aanwerving, de opleiding en de reis vanuit Rotterdam met een Amerikaans troepentransportschip "DE LANGFITT" naar Korea.. De Belgen waren te samen met Hollanders, Grieken , Turken en Thailanders op dit schip.Dat dit heel wat spanningen en anekdoten teweeg bracht hoeft geen verdere uitleg.

 

 

Thumbnail

De voorbereiding op de oorlog in Chango-ri met onder meer het aangrijpend verhaal van een Koreaanse tienjarig jongetje KIMIKO dat de onderofficieren van de C compagnie onder hun hoede namen .Hij noemde hen " You number one " wat in feite het echte gevoel was van dit weeskind. Verder zijn er de harde gevechten bij HAKTANG-NI in de vallei van CHORWON op Hill 391 , die ,1 km lang was en die de vorm van een gebroken pijl had (Broken arrow " zoals de Amerikanen de stelling noemde ). Hij vertelt hoe hij een Koreaanse drager ging helpen die zwaar gewond was, hoe hij olt Van den Driesse bij zijn 2de dag aan het front zag sneuvelen en hoe hij zijn vriend Chretien Schouterden vond en die tijdens zijn overbrenging per helikopter stierf.

De bloedige gevechten tijdens Chinese aanvallen, de combat shock van een vrijwilliger, zijn ontmoeting met adjudant Engelen, alles wordt op een zeer menselijke en reële manier weergegeven.
Deze bijdrage weerspiegelt hoe de oorlog in Korea beleefd werd door een moedige en gewetensvolle onderofficier. Het is mij onmogelijk heel het verhaal op een pagina weer te geven daarom raad ik iedereen aan die de kans heeft het vervolg verhaal te bemachtigen, te lezen; Zijn besluiten wil ik letterlijk overnemen , zij zijn echt, juist en resumeren grotendeels de mentaliteit van de echte Korea vrijwilliger :


Ik ben zeker niet geplaatst om diepzinnige besluiten te trekken uit de Koreaanse oorlog. Het was de eerste maal dat de Verenigde Naties een vuist toonde aan het agressieve communisme in volle koude oorlog. Het feit dat na 50 jaar Korea nog steeds verdeeld is .


WAAROM GINGEN MEER DAN 3500 Belgen naar Korea?Zeker niet uit idealisme.De overgrote meerderheid, waaronder ikzelf, ging gewoon uit zin voor avontuur. Enkelen zullen wel andere redenen gehad hebben zoals : familieproblemen, geldproblemen, liefdesproblemen of sommigen wilden gewoon een loopbaan bij het leger beginnen.


Sterren en strepen dwingen soms om moediger te zijn dan de gewone man. Die verwacht dat ook van zijn chef. Angst, gebrek aan motivatie tijdens de gevechten in een vreemd land worden gecompenseerd door de kameraadschap en de verbondenheid van de groep. Omstandigheden dwingen soms om moedig te zijn anders overleeft men niet


Om oorlog te voeren moet men jong en vrij zijn. Dikwijls angst hebben, de vele lichamelijke ongemakken zoals ' s nachts, bezweet, dorstig en met een lege veldfles en vol muggen zitten, kletsnat in de modder van uw schutterskuil tijdens de moessonregens of rillend staan te bevriezen op een voorpost in een ijzige winter, het zijn omstandigheden die alleen een jong en sterk lichaam verdragen.
Familiale beslommeringen, zoals vrouw en kinderen hebben, zijn een rem om bij gevaar goed te functioneren daarbij irriteren ze dikwijls de medemaats. Het verschil ondervond ik immers zelf. Binnen enkele jaren komt Afrika en dan heb ik vrouw en kinderen

Einde
Rik Wouters
November 1998