Thumbnail
NL / FR / EN

 


Verhalen van patrouilles die uitgevoerd werden door de B compagnie gedurende de periode van 22 tot 25 December 1951.

 

 

1. Verrassingsaanval in de Chinese lijnen tijdens de nacht van 22 op 23 December 1951.

Leiding van de 1ste groep : onderluitenant G. HUBESCH
Leiding 2de groep : 1ste Sergeant J. VAN VLEM (overleden 2008)
Opdracht : een of meerdere Chinezen krijgsgevangenen nemen.
B compagnie : 1ste peloton

Verslag van de patrouille

Om in de Chinese lijnen binnen te dringen moest de patrouille in twee groepen verdeeld worden; een groep onder het bevel van onderluitenant HUBESH en de andere onder het bevel van 1ste Sergeant VAN VLEM. Aangekomen op de top van de heuvel sprongen de twee groepen in de Chinese lijnen. De loopgrachten van de Chinezen waren echter zeer diep en de wakker geworden Chinezen opende een overdonderd vuur naar de aanvallers. De toestand werd zeer precair en de patrouille overste gaf het bevel om terug te trekken. De 1ste Sergeant VAN VLEM die reeds buiten de loopgrachten was zag dat de schutter M. BRIDOUX in grote moeilijkheden verkeerde en keerde terug om hem te helpen en dit onder zeer heftig vijandelijk vuur. Bij het binnenkomen van de patrouille werden zij opgewacht door de aalmoezenier VANDER GOTEN en de Kapitein LOQUET.

Verliezen : een dode, vier gekwetsten en een vermiste ( werd drie dagen later terug gevonden)

 

2. Hinderlaag opgesteld in de nacht van 24 December tot de ochtend van 25 December 1951

Chef van de hinderlaag ploeg : 1ste Sergeant VAN VLEM
Opdracht : een twaalf manschappen moesten zich opstellen in een hinderlaag op een plaats waar de Chinese patrouilles voorbijkwamen en trachten een of meerdere Chinezen gevangenen te nemen
B compagnie : 1ste peloton

Verslag van de patrouille

Na de verdedigingslijn van de zware wapens compagnie te hebben overschreden werd de hinderlaag opgesteld op ongeveer 300 meter van de Chinese stellingen. Geen enkele Chinese soldaat werd opgemerkt en rond 5 uur 's morgens keerde de patrouille terug. Op hun terugweg vonden zij een kerstboom met daar onder kleine pakjes met zakdoekjes, sigaretten en vrede duifjes. Omdat het nog donker was hebben wij niet veel mede genomen.

Bij onze aankomst stonden Kapitein LOQUET en 1ste Sergeant F. CLOSE ons op te wachten

3. Dagpatrouille op kerstdag 1951 van 8 uur tot 12 uur

Patrouille overste : 1ste Sergeant C. ANSIAUX
Adjunct : Sergeant M. DELCAMPE
Opdracht : verkenning in het "No mands land"
B compagnie 2de peloton

Verslag van de patrouille

Na de opmars door een chinees mijnenveld werd een vuurbasis geïnstalleerd. De voorste sectie van sergeant DELCAMPE, die een lijn volgde van de top van de heuvel " BEANS " in de richting van de heuvel "WISKY", vond rond verschillende bomen wimpeltjes waarop stond :" Vraag om vrede en stop de oorlog "
Ook vond de patrouille nog dozen met sigarettenhouders, zakdoekjes waarop een Amerikaan samen met Chinees arm in arm stond afgebeeld. Eveneens werden er strooibiljetten gevonden om de desertie aan te moedigen.
Verder vond men ook nog een afbeelding van een brievenbus die een brief bevatte voor het Hoofdkwartier. Korporaal C. SALAGACKI heeft deze mail box mede gebracht.
Aan deze vredige toestand werd bruusk een einde gemaakt want de vuurbasis meldde per radio dat zij een Chinese machinegeweer hadden waar genomen die gericht stond op de Belgische patrouille. Deze trokken zich onmiddellijk terug.

 

Uittreksel uit de dagelijkse orders van 16 Februari 1952 :

1er Sergeant VAN VLEM ( *)S/27863

Zeer actief onderofficier, vrijwilliger voor alle nacht of dag patrouilles, heeft tot heden tijdens 18 nachtpatrouilles blijk gegeven van uitzonderlijke moed, koelbloedigheid en durf .

(*) Heeft eveneens deelgenomen aan de campagnes van Indo-China en Algerije met de groene baretten parachutisten.